Hammerhead shark jaws

Smooth Hammerhead shark jaw Sphyrna zygaenas

Great Hammerhead shark Sphyrna mokarran

scalloped hammerhead Sphyrna lewini